Gasilske oznake

Gasilstvo deluje na podobnih principih kot vojska, policija ali druge strukture, kjer se delo praviloma izvaja skupinsko. Da lahko skupina pravilno, hitro in učinkovito deluje, je potrebna hierarhija vodenja in poveljevanja. To je izvedljivo le, če tako določene oznake činov, položajne oznake za izvajanje operativnih funkcij ali položajnih funkcij, funkcijske oznake, določeni nacivi posameznih posebnosti. Seveda, pa tako za nagrado in vzpodbudo za nadaljnje delo določene tudi oblike priznanj in odlikovanj.

Scroll to Top