O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana je bilo ustanovljeno daljnega leta 1893. Društvo ima status II. kategorije in deluje pod okriljem Gasilske zveze  Kranjska Gora. Naši primarni nalogi sta – pomoč in reševanje, ter skrb in izobraževanje najmlajših, ki so pristopili v naše vrste. Skrbimo pa tudi za aktivno sodelovanje naših starejših gasilk in gasilcev v različnih organih in komisijah društva, kot tudi na tekmovanjih.  Zavzemamo se za stalno izobraževanje naših aktivnih članov. V okviru možnosti pa poskrbimo za zamenjavo izrabljene opreme z nabavo nove. 

Smo prejemniki številnih priznanj in odlikovanj, kar je nagrada in priznanje, da društvo vestno in požrtvovalno deluje skozi vsa leta. 

Vizitka

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOJSTRANA
Savska cesta 3,
4281 Mojstrana

telefon: 04-589 11 93,
e-pošta: pgdmojstrana@gmail.com                                                              spletna stran: www.pgdmojstrana.si                                                              Facebook: PGD Mojstrana   

Poslovni račun: SI56 6100 0000 7972 680, Delavska hranilnica
Davčna številka: 54923344
Davčni zavezanec: NE

Občina Kranjska Gora
Gasilska zveza Kranjska Gora

05.07.1953 GZ Slovenije Priznanje III. stopnje za vestno in požrtvovalno delo
17.06.1963 GZ Slovenije Priznanje I. stopnje za izredno vestno in požrtvovalno delo
16.04.1964 GZ Jugoslavije Orden gasilske zvezde III. stopnje
30.05.1973 GZ Slovenije Gasilsko odlikovanje I. stopnje
13.05.1983 GZ Slovenije Gasilska plemenica I. stopnje
01.03.1993 RŠ CZ Slovenije Plaketa civilne zaščite
06.03.1993 GZ Slovenije Priznanje za posebne zasluge
01.03.1997 RŠ CZ Slovenije Plaketa civilne zaščite
01.02.2001 GZ Slovenije Odlikovanje za posebne zasluge
07.08.2003 Občina Kranjska Gora Srebrni znak občine Kranjska Gora
02.06.2003 GZ Slovenije Bronasta plaketa z vgravirano 110-letnico
01.03.2013 RŠ CZ Slovenije Zlati znak civilne zaščite
16.05.2013 GZ Slovenije Srebrna plaketa z vgravirano 120-letnico
01.03.2023 RŠ CZ Slovenije Plaketa civilne zaščite                              01.06.2023 GZ Slovenije Zlata plaketa z vgravirano 130 letnico

Prebivalcev 1320 ( Mojstrana, Zgornja Radovna)
Površina 5.407 km2
Gozdov 2.682 km2
Naselja: Mojstrana in Zgornja Radovna
Doline : Vrata, kot in Krma
Katastrska občina: polovica KO Dovje in del KO Višelnica

Scroll to Top