Vaja “Evakuacija v Osnovni šoli v Mojstrani” v soboto 11. 5. 2019

Meddruštvena mokra vaja se izvede s predpostavko:
Da je v kuhinji Osnovne šole v Mojstrani prišlo do požara. Zaradi velike nevarnosti, da se ogenj razširi po avli šole in v učilnice, je bilo potrebno evakuirati celotno šolo, saj se v paniki, ki bi lahko nastala  kdo od otrok ali učiteljev lahko poškoduje ali pa se skrije in šole ne bi zapustil..
Požar se predvideva pogasiti z vodo, da ne bi  prišlo do električnega udara, je bilo potrebno izklopiti elektriko iz omrežja.
V vaji so sodelovali:
  1. PGD Mojstrana z GVC1 in GVM  z 15 člani
  2. 2. PGD Dovje z GVV1 in GVGP1 z 14 člani
Scroll to Top