OBČNI ZBOR

Zaradi obsežnih priprav na organizacijo in izvedbo 130 letnice neprekinjenega delovanja in obstoja našega društva, je upravni odbor sprejel sklep, da se občni zbor izpelje po zaključku tega dogodka. Občni zbor je bil izveden v petek, 21. 7. 2023. Visoki gostje Gasilske zveze Kranjska Gora in predstavniki pripadajočih gasilskih društev v občini,so podali številne pohvale na opravljeno delo našega društva v preteklem obdobju. Podana in sprejeta so bila poročila komisij in nadzornega odbora. Razrešeno je bilo dosedanje vodstvo in soglasno sprejeto novo. Podeljena so bila tudi priznanja za dolgoletno delo v društvu.

Scroll to Top