KRONOLOGIJA DOZIDAVE GASILSKEGA DOMA – DOMA REŠEVALCEV

16.1.2024 stari del doma brez ostrešja

15. 1. 2024 novi prizitek pokrit z špirovci

Z deli nadaljevali 3.1.2024. Pripravljem materijal za izdelavo strešne konstrukcije.

22 november do 22 december 2023

17. do 21. novembra 2023

15. november 2023

3.11 do 14.11.2023

2 november pričetek gradnje

September – oktober

Potrebovali smo pomoč PGD Kranjska Gora za odstranitve drevja. Praznjenje in podiranje garaže. Klopi šotore in ostali material smo spravili na Tilčev hlev, ki nam ga je odstopila lastnica. Posek drevja in odstranjevanje panjev za gasilskim domom. Prestavitev energetskih vodov ( Telekom, Telemach in elektro vodov).

LETO 2023

Nadaljevali z izdelavo projekta in iskanje soglasij in pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 16. julija podpisana pogodba med občino Kranjska Gora, PGD Mojstrana in GRZS. 6. septembra je izdano gradbeno dovlojenje.

LETO 2022

23 maja, skupaj z PGD in GRS predstavitev projekta UO GZ Kranjska Gora. GZ je projekt potrdila, prav tako tudi občine. Dobili smo zeleno luč za izdelavo projekta in pridobivanje soglasij. V naslednjem letu je projekt uvrščen v proračun občine Kranjska Gora.

LETO 2020 – 2021

Med člani PGD in GRS Mojstrana prišlo do dogovarjan, da bi se lotili skupnega projekta, ker GRS nima lastnih prostorov. V novem prizidku bi PGD prišlo do garaže za večje vozil, garaža za vozilo GRS z skladiščnimi prostori, nekaj pomožnih prostorov, skupnimi sanitarijami in večjim  prostorom za sestanke in izobraževanje. Nadaljevali smo z idejnimi načrti in razporeditvijo prostorov. Prišlo je tudi do prvega dogovora med PGD in GRZS (Gorska reševalna zveza Slovenije), ter občino.

LETO 2019

Društvo ideje o povečanju ni zavrglo, vse skozi širilo idejo o prizidku z garažo in sodobnimi sanitarijami. Ideja predstavljena na seji UO GZ Kranjska Gora, predlog je bil da se z gradnjo zamakne na leto 2021.

LETO 2015

Ideja za povečanje gasilskega doma za garažo za večje vozilo z pogonom 4X4. Ideja predstavljena predsedniku in poveljniku GZ, ter županu. Ideja ni obrodila sadov.

Na sliki sedanji gasilski dom, ki je bil zgrajen med leti 1957 1963. Načrti zanj pa so in leta 1950.

Scroll to Top