Donacija

Izpolnite Zahtevek za doniranje dela dohodnine in nam namenite del, ki drugače ostane v blagajni države. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% že vplačane dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Če menite, da je naše PGD Mojstrana, katerega primarne naloge so pomoč in reševanje, vredno vaše pozornosti, mu pomagajte z navedeno donacijo. S podpisom Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, finančno ne izgubite ničesar, namenite nam le del, ki ga drugače dobi država, ki za našo dejavnost iz leta v leto namenja manj sredstev.

Donirana sredstva bodo porabljena za opremo naših gasilcev, izobraževanja, preventivno dejavnost in ostale aktivnosti. Podpre nas lahko vsak vsak davčni zavezanec, ki želi na tak način pomagati PGD Mojstrana, zato vas prosimo, da o tej možnosti donacije seznanite tudi vaše sorodnike in prijatelje, ki bi bili pripravljeni nameniti našemu društvu ta del dohodnine. 0,5% dohodnine nam lahko donirate na kratkem obrazcu in izpolnjenega pošljete preko navadne pošte na finančni urad.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo!

Navodila za izpolnitev obrazca

Ime oz. naziv upravičenca: PGD Mojstrana
Davčna številka upravičenca: 54923344
Odstotek: 1%

Pristojen finančni urad: Finančni urad, Sektor za davke, Pisarna Jesenice, Sp. plavž 6/c

Scroll to Top